دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 فروردین 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 فروردین 1397
آخرین مهلت ثبت نام 25 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1397
اعلام نتایج داوری 25 بهمن 1397
تاریخ برگزاری 6 اسفند 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش