تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 28 فروردین 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 28 فروردین 1396
آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 اسفند 1396
اعلام نتایج داوری 15 اسفند 1396
تاریخ برگزاری اسفند ۹۶
برگزارکننده مرکز همایش ها
سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش