دومین همایش ملی زنان موفق ایران
عناوین گواهینامه های کنگره ملی زنان موفق ایران

کنگره با مجوز رسمی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، به شماره 3/5257 می باشد.

و به شرکت کنندگان گواهینامه های ذیل اعطا می گردد. 

1) گواهینامه تخصصی مدیریت و رهبری

 Professional Certificate of Management & Leadership -PCML

2) گواهینامه تخصصی دیپلماسی و امور بین المللی

 Professional Certificate of Diplomacy & International Interactions – PCDI

3) گواهینامه حضور در کنگره

 Certificate of Participation in 1st National Congress of Successful Iranian Women – PCSIW 

پوستر کنگره
فراخوان مقاله

حامیان رسانه ای

محورهای کنگره

محورهای کنگره

 • بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی به عنوان مهمترین موانع مشارکت زنان در تصدی پست ها و مشاغل رده بالای سازمانی
 • شناسایی شاخص های عملیاتی جهت بهبود و ارتقای مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری دردستگاه های اجرایی و بررسی چالش‌های آن
 • راهکارهای حضور زنان در دستگاه های اجرایی از طریق نهادینه کردن ساختارهای موجود و ارتقای جایگاه سازمانی آنان
 • بازنگری در ساختار اداری، قوانین و مقررات کار در پست های سازمانی
 • نگاه ویژه به برنامه ریزی جنسیتی
 • بررسی علل پایین بودن نرخ های مشارکت فعالیت و اشتغال زنان دردستگاه های اجرایی
 • راهکارهای تسهیل شرایط حضور زنان در ساختار مدیریتی دستگاه های دولتی و مدیریت اثر بخش زنان
 • بررسی نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی
 • حقوق و اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
 • بررسی شرایط جهت توسعه حضور زنان مدیر، نخبه و فرهیخته در دستگاه های اجرایی
 • ارزیابی اثر عدم توازن جنسیتی بر توسعه
 • موانع عدالت جنسیتی در توازن کار و زندگی
 • بررسی مفهوم سقف شیشه‌ای در مدیریت، کارآفرینی و اشتغال
 • نقش بانوان در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار
 • چالش های حوزه کارآفرینی زنان در ایران
 • بررسی امنیت اجتماعی زنان و چالش های آن
 • توانمندسازی زنان در جامعه
 • اشتغال زنان و تاثیر آن بر خانواده
 • نقش زنان در آموزش و پرورش
 • آگاهی بانوان از حقوق خود و افزایش امنیت آنان
 • محورهای آزاد

محورهای پیشنهادی بخش تعاون

1: تعاون _مشارکت اجتماعی_اقتصادی خانواده

2: تعاون_زنان_توسعه پایدار

3: تعاون و توانمند سازی زنان

4: تعاونیهای زنان_توسعه اشتغال و تحکیم خانواده

5: تعاون های زنان و توسعه اقتصادی

6: توسعه تعاونیهای زنان در مسیر برنامه ششم توسعه

7: تعاون_کارآفرینی و اشتغال زنان

تماس با ما

02133699094

02136621319

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

 ثبت نام در کنگره

pconf.ir[at]gmail.com

09120218914

09120289085

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران