دومین همایش ملی زنان موفق ایران
عناوین گواهینامه های کنگره ملی زنان موفق ایران

کنگره با مجوز رسمی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، به شماره 3/5257 می باشد.

و به شرکت کنندگان گواهینامه های ذیل اعطا می گردد. 

1) گواهینامه تخصصی مدیریت و رهبری

 Professional Certificate of Management & Leadership -PCML

2) گواهینامه تخصصی دیپلماسی و امور بین المللی

 Professional Certificate of Diplomacy & International Interactions – PCDI

3) گواهینامه حضور در کنگره

 Certificate of Participation in 1st National Congress of Successful Iranian Women – PCSIW 

پوستر کنگره
فراخوان مقاله

حامیان رسانه ای

ساختار کنگره

به منظور مدیریت، طراحی و تعریف فعالیت‌های ضروری، سازماندهی منظم و دقیق کلیه امورات برگزاری کنگره ملی زنان موفق، طی ساختاری با تقسیم کار میان افراد وگروه‌های کاری با ایجاد برنامه و هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف علمی تخصصی این رویداد، تلاش می‌شود. امورات این سازماندهی به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و تا اطمینان از دستیابی، اثربخشی و کارایی امورات از تلاش باز نمی ایستد. ساختار اجلاس، راهبردها و اهدافی مشترک را  دنبال می کند که مسیر دستیابی را هموار می سازد. 

تماس با ما

02133699094

02136621319

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

 ثبت نام در کنگره

pconf.ir[at]gmail.com

09120218914

09120289085

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران