دومین همایش ملی زنان موفق ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

09120218914

09120289085

حامیان رسانه ای

انعکاس خبری

اخبار سرکارخانم دکترعرفانیان: ضرورت شناسايی فرصت‌هادرزمينه فعاليت زنان شاغل دردستگاه‌های اجرایی

اخبار سرکارخانم شارقی: مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری تهران

اخبار سرکارخانم شارقی:مدیریت زنان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است

اخبار سرکارخانم ساعی: دستاوردهای کنگره زنان موفق ایران در دولت آینده باید نمایان شود

اخبارسرکارخانم سلحشوری :کنگره ملی زنان موفق ایران، انگیزه بانوان ایرانی را درعرصه های مختلف افزایش می دهد

اخبارسرکارخانم رادفرد: بررسی موانع حضور زنان در مناصب مهم سیاسی کشور در کنگره زنان موفق ایران

اخبارسرکارخانم دکتر امین زاده: برگزاری نشست تخصصی حقوق شهروندی در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

اخبارسرکارخانم اربابی:کنگره زنان موفق ايران به زنان براي حضور مناصب مدیریتی اميد بيشتري مي دهد

خبرسرکارخانم آزاد:بررسی موانع فرهنگی واجتماعی درعدم حضوربانوان دربخش های مختلف،یکی ازاصلی ترین محورهای کنگرهزنان موفق ایران

خبرسرکارخانم جلودارزاده:بررسی نقش بانوان در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کشور، در کنگره زنان موفق ایران

خبر سرکارخانم داداندیش:یکی از محورهای اصلی کنگره زنان موفق، بررسی رابطه معنادار میان زنان موفق و خانواده موفق است

خبرسرکارخانم ذوالقدر: کنگره زنان موفق ایران، فرصتی برای ظهورزنان در عرصه های مدیریتی

خبرسرکارخانم دانشور:بررسی نقش بانوان درتوسعه اجتماعی در کنگره ملی زنان موفق ایران

خبرسرکارخانم نگین:نقش سیاستگذاری معطوف به جنسیت در توسعه پایدار

خبرسرکارخانم احمدی: بررسی موفقیت زنان در مبحث آموزش، در کنگره زنان موفق ایران

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی دبیر علمی کنگره

مرکز همایش