دومین همایش ملی زنان موفق ایران
عناوین گواهینامه های کنگره ملی زنان موفق ایران

کنگره با مجوز رسمی از مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، به شماره 3/5257 می باشد.

و به شرکت کنندگان گواهینامه های ذیل اعطا می گردد. 

1) گواهینامه تخصصی مدیریت و رهبری

 Professional Certificate of Management & Leadership -PCML

2) گواهینامه تخصصی دیپلماسی و امور بین المللی

 Professional Certificate of Diplomacy & International Interactions – PCDI

3) گواهینامه حضور در کنگره

 Certificate of Participation in 1st National Congress of Successful Iranian Women – PCSIW 

پوستر کنگره
فراخوان مقاله

حامیان رسانه ای

انعکاس خبری

اخبار سرکارخانم دکترعرفانیان: ضرورت شناسايی فرصت‌هادرزمينه فعاليت زنان شاغل دردستگاه‌های اجرایی

اخبار سرکارخانم شارقی: مدیر کل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری تهران

اخبار سرکارخانم شارقی:مدیریت زنان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است

اخبار سرکارخانم ساعی: دستاوردهای کنگره زنان موفق ایران در دولت آینده باید نمایان شود

اخبارسرکارخانم سلحشوری :کنگره ملی زنان موفق ایران، انگیزه بانوان ایرانی را درعرصه های مختلف افزایش می دهد

اخبارسرکارخانم رادفرد: بررسی موانع حضور زنان در مناصب مهم سیاسی کشور در کنگره زنان موفق ایران

اخبارسرکارخانم دکتر امین زاده: برگزاری نشست تخصصی حقوق شهروندی در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

اخبارسرکارخانم اربابی:کنگره زنان موفق ايران به زنان براي حضور مناصب مدیریتی اميد بيشتري مي دهد

خبرسرکارخانم آزاد:بررسی موانع فرهنگی واجتماعی درعدم حضوربانوان دربخش های مختلف،یکی ازاصلی ترین محورهای کنگرهزنان موفق ایران

خبرسرکارخانم جلودارزاده:بررسی نقش بانوان در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی کشور، در کنگره زنان موفق ایران

خبر سرکارخانم داداندیش:یکی از محورهای اصلی کنگره زنان موفق، بررسی رابطه معنادار میان زنان موفق و خانواده موفق است

خبرسرکارخانم ذوالقدر: کنگره زنان موفق ایران، فرصتی برای ظهورزنان در عرصه های مدیریتی

خبرسرکارخانم دانشور:بررسی نقش بانوان درتوسعه اجتماعی در کنگره ملی زنان موفق ایران

خبرسرکارخانم نگین:نقش سیاستگذاری معطوف به جنسیت در توسعه پایدار

خبرسرکارخانم احمدی: بررسی موفقیت زنان در مبحث آموزش، در کنگره زنان موفق ایران

تماس با ما

02133699094

02136621319

امورات اداری

02189786524

ثبت نام در کنگره

02143851871

امورات اداری 

info.pconf[at]gmail.com

 ثبت نام در کنگره

pconf.ir[at]gmail.com

09120218914

09120289085

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران